Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
View Gallery
55 Photos
nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Skradinski Buk

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Visovac

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Oziđana pećina

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Oziđana pećina

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Oziđana pećina

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Oziđana pećina

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Oziđana pećina

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Oziđana pećina

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Oziđana pećina

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Restart u prirodi: što vidjeti u NP Krka u samo 8 sati?!
Roški slap

Foto: Nikola Zoko

Melje li vas gradska vreva, sputava li vam kreativnost i polet pomalo nehuman način života na ‘novo normalno’ način, preostaje vam ništa drugo nego – RESTART U PRIRODI! Živite li u Hrvatskoj, komadić netaknute prirode vrlo je dostupan (živimo u državi sa 8 Nacionalnih parkova i 11 Parkova prirode), a ljepote koje ćete vidjeti uspješno brišu stres, jačaju imunitet, podižu raspoloženje, kondiciju i pripremaju vas na nove radne obaveze.

Mi smo prošlog vikenda posjetili NP Krka. Iskreno, svi članovi naše redakcije bili su na ovom mjestu kao djeca, s roditeljima, školom, s prijateljima, u poslovnom posjetu kad je tura bila organizirana… Osim poznatih činjenica o slapovima koje treba vidjeti, malo toga smo mogli ispričati o ovom nacionalnom parku. Znate kako je, dođe se na more u Dalmaciju, ali se rijetko kad miče s plaže i rive, posebno jer je sve to naše (da smo turisti drugačije bismo razmišljali) pa ima vremena za pogledati.

To vrijeme je došlo sada. Vikend na Krki uz dvije noći spavanja bilo je dovoljno da ovaj nacionalni park u potpunosti istražimo. Čekali smo da nam se impresije slegnu kako bi mogao nastati i ovaj tekst. Tekst koji neka i vas potakne na putovanje na mjesto na kojem će uživati cijela obitelj.

Evo kako posjetiti NP Krka!
Svi turisti koji borave na ovom dijelu Jadrana kao jedan od suvenira ponesu i fotografiju snimljenu na Skradinskom buku. On je ujedno i najduži i najposjećeniji slap na rijeci Krki i jedna od najpoznatijih ljepota Hrvatske. Kad stanete i pogledate slapove ono na što pomislite je koja je ljepota naše zemlje ali i koja je moć vode. Do Skradinskog buka možete doći iz Lozovca (na početnoj poziciji nalaze se kafići, restoran, recepcija, toalet) i spustiti se do slapa pješačkom stazom dugom 875 m, edukativnom obiteljskom stazom dugom 1900 m (koju preporučujemo dolazite li s djecom) ili iz Skradina stazom dugom 4 km. Dok se spuštate prema Skradinskom buku pogledajte ‘vidikovce’ usput s kojih puca prekrasna panorama na tok rijeke Krke. Sjednete li malo na klupicu i zatvorite oči opustit će vas šum vode pomiješan sa zvukovima ptica i kukaca. Ne zaboravite ‘mirisati prirodu’. U ovom periodu osjetiti ćete miris cvijeća ali i divljih smokava čija stabla niču iz vode.

Kad dođete do Skradinskog buka na platou ispred jedne od najljepših prirodnih pokretnih slika satkanih od slapova nalaze se kafići, restorani, suveniri i toaleti koji vam pružaju mogućnost okrijepe/odmora prije penjanja prema izlazu. Na putu prema vrhu nalaze se ostaci nekadašnje hidroelektrane Krka koja je počela s radom davne 1895.godine. Zahvaljujući njoj, Šibenik je prvi grad u Europi koji je dobio struju (ova hidroelektrana je počela s radom dva dana prije Tesline hidroelektrane na slapovima Nijagare). Uz put možete uživati u proizvodima s lokalnih OPG-ova, ali i vidjeti kako izgledaju vodenice koje su ne tako nedavno koristile moć vode za mljevenje žitarica u brašna.

Povratak na početnu poziciju/ Lozovac znači da ste vidjeli tek jedan manji dio toka rijeke Krke. Stres je nestao, priroda nas je u potpunosti opila i tijelo traži još užitaka. Iduća stanica na kojoj smo bili je Visovac (krenuli smo iz Stinice brodićem koji do otoka vozi 5 minuta/moguće je vidjeti Visovac i brodom sa Skradinskog buka, ali tada izlet traje duže. Mi za njega nismo imali vremena). Mnogima je to bio prvi put na ovom otočiću (dugačak je 160 m, a širok 100 m) koji magično osvaja na prvi pogled. Na ovom malenom otočiću, koji se ujedno ubraja u jednu od najvažnijih prirodnih i kulturnih vrijednosti Republike Hrvatske, nalazi se franjevačkim samostanom Majke od Milosti, crkva Gospe Visovačke te muzej u kojem se može razgledati važna arheološka zbirka, zbirka povijesnog crkvenog ruha i posuđa, knjižnica u kojoj se nalazi i najmanja knjiga na svijetu. U proljeće otok je presvučen u zeleno ruho, njime se šire mirisi prirode, ali vam se i pruža mogućnost da vidite stabla banana, pitome patkice… Izlet traje pola sata nakon čega se brodićem ponovo vraća na početnu poziciju s koje ste krenuli brodom. Ono što je nas oduševilo tijekom u nacionalnom parku, ali i na ovom mjestu je nevjerojatna ljubaznost osoblja- simpatični Rajko, vidjevši da smo opasno ‘zagrizli u prirodu’ otkrio nam je našu iduću stanicu.

  • “Kuda ćete sad?” – pitao nas je, pa kad je čuo da idemo prema Roškom slapu, pozvao nas je pred kartu i pokazao što još moramo vidjeti usput. – “Morate zaviriti u Oziđanu pećinu” – kaže nam i pokazuje rutu kako vidjeti ovaj lokalitet, ali izbjeći 517 stepenica koje vode do Špilje. Rajko je nama otkrio tajnu, pa evo mi otkrivamo vama. Dakle, kad idete iz Stinice prema Roškom slapu, prije samog spuštanja prema Slapu (vidjeti ćete na desno betonirani put) skrenite desno i nako cca 2 kilometra s lijeve strane se nalazi kućica Nacionalnog parka (smeđe boje) i oznaka Oziđana pećina (nacrtan bicikl). Kad nam je objašnjavao Rajko je dodao da se tu skrene i vozi sve do kraja, dok se ne vide tri mala hrasta. Upravo kod njih smo parkirali i krenuli stepenicama u paćinu.

Na ulazu u ovo zanimljivo mjesto dočekati će vas ljubazni vodiči i ispričati priču o pećini (arheološka istraživanja su pokazala nazočnost neolitskih kultura na ovom prostoru ali i zanimljivu činjenicu da je čovjek u pećini bio neprekidno prisutan u razdoblju od 5000 do 1500 godine prije Krista) i povijesti ovog kraja te vam pokazati panoramu na slap koji vas čeka prilikom spuštanja. Nakon što smo oduševljeno izašli iz pećine, vidjevši drvene stepenice koje vode na sam vrh stijene, sjetili smo se našeg prijatelja Rajka i njegove želje da vidimo puno, ali da se ne umorimo previše.

Upravo zato smo mogli uživati na Roškom slapu koji je dobio ime po utvrdi Rog koja se nalazi na desnoj obali rijeke Krke, jugoistočno od sela Rupe. Ono što je zanimljivo je činjenica kako se upravo na ovom mjestu stvorio kanjon u kojem se rijeka Krka s 15 m visine ruši u Visovačko jezero. Roški slap, osim prirode nudi i razgled vodenice, stupe i tkalačkog stana, te uključuje raznovrsnu gastronomsku ponudu na terasama koje gledaju na prirodu.

I na kraju, uz zalazak sunca, tog smo dana prošli i Poučno-pješačku stazu Stinice-Roški slap-Oziđana pećina dužine 8,5 km. Zanimljiva i malim i velikim zaljubljenicima u prirodu ova je staza opremljena je edukativnim panelima s detaljnim informacijama o biljnom i životinjskom svijetu karakterističnom za NP Krka. Imate li školarce, evo i idealne prilike da zajedno ponovite i produbite znanje iz prirode/biologije.

nacionalni-park-krka-lifestyle-skradinski-buk-roški-slap-visovac-izlet-modnialmanah-priroda
Skradinski Buk

Naš obilazak NP Krka trajao je punih 8 sati tijekom kojih smo napravili preko 14 000 koraka. Jesmo li se umorili? Fizički možda malo, ali ono kako smo se svi zajedno osjećali, uz činjenicu da smo cijeli dan udisali svjež zdrak i divili se moći prirode, neprocjenjiva je priča koju preporučujemo svima. Vikend je najbolje provesti u prirodi! A kad već živimo u tako prekrasnoj zemlji, počnimo istraživati ono o čemu pričaju brojni turisti. Naše NP parkove!

Foto: Nikola Zoko

Trenutno nema komentara

Comments are closed